2013-04-16 15.32.55Na základe uznesenia zo XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva mi dovoľte, aby som Vás oboznámil s ponukou dočasného využívania a prenájmu uvedených nehnuteľností.

Konkrétne sa jedná o nehnuteľnosti vedené na LV č. 1308 a to:

 

 

  • Parcela CKN 320/2 – pozemok o výmere 3920 m2 
  • Parcela CKN 322 – hospodárska budova /súpisné číslo 183/ o výmere 538 m2

V prípade záujmu o prenájom uvedených nehnuteľnosti Vás týmto žiadam, aby ste svoju ponuku /zámer/ doručili písomne najneskôr do 31.5.2013 počas pracovnej doby do kancelárie OcÚ vo Fričkovciach.

Ak budete mať nejaké otázky, prípadne si tieto nehnuteľnosti budete chcieť prezrieť, kontaktujte ma prosím telefonicky na čísle 0905 552 962.

 

  

                                                                                   Ing. Matej STRAKA
                                                                                        starosta obce

 

 

 

 Fotogaléria - Budova a pozemok na prenájom - apríl 2013