2012-11-13_09.52.48V priebehu mesiaca júl 2012 Obec Fričkovce ako úspešný žiadateľ o podporu začal s výstavbou obecných nájomných bytov, ktoré budú vytvorené formou nadstavby nad existujúcu budovu materskej školy vo Fričkovciach.

Projekt výstavby obecných nájomných bytov počíta s výstavbou 6 nájomných bytov, ktorých podrobná štúdia s dispozičným riešením je zobrazená na internetovej stránke www.frickovce.sk. Do areálu bude pre MŠ a pre nájomníkov urobený osobitný vstup na pozemok a vchod do objektu. Vedľa budovy OcÚ budú vytvorené parkovacie miesta pre každý byt v počte 6 ks.

Spolu sa postavia 2 trojizbové, 2 dvojizbové, 1 jednoizbový byt a 1 garzonka. Po skolaudovaní stavby, ktorej termín sa predpokladá v polovici roka 2013 budú všetky byty kompletne pripravené na bývanie.

 

Byty sú určené hlavne pre mladé rodiny s deťmi, ktoré majú problém s bývaním z rôznych dôvodov.

 

Vyzývame preto všetkých občanov,

ktorí majú záujem o uvedené bývanie,

aby svoje žiadosti predkladali písomne

do kancelárie OcÚ vo Fričkovciach.

 

Uprednostnení budú občania obce Fričkovce.

 

V prípade nenaplnenia kapacity budú oslovení aj občania mimo našej obce. Konkrétne podmienky bývania budú schválené obecným zastupiteľstvom vo Fričkovciach formou všeobecne záväzného nariadenia obce. Byty budú mať po dobu 30 rokov nájomný charakter, t.z. že počas tejto doby ich obec nemôže odpredať nájomníkom do ich osobného vlastníctva.

Celý projekt je postavený na báze podpory bývania zo strany obce, na zastavení stagnácie demografického vývoja (aby sa obec rozrastala) a podpory celkového potenciálu a rozvoja obce.

V prípade záujmu alebo otázok ma prosím kontaktuje osobne alebo telefonicky (M. Straka – 0905 552 962).
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu - VZOR

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY - štúdia projektanta - rok 2012


Fotogaléria - Obecné nájomné byty a rekonštrukcia MŠ - júl 2012....