2012-10-15_14.51.35Obec Fričkovce v júli tohto roka začala s realizáciou projektu s názvom „Obnova archeologického náleziska – Pivnica v k.ú. Fričkovce“, ktorý bol financovaný z dotácie od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.700,- €. Jeho súčasťou a cieľom je vykonanie archeologického a archívneho výskumu našej najstaršej historickej stavby, ktorý realizoval Krajský pamiatkový úrad v Prešove.

Po jeho ukončení sa v tejto lokalite realizoval projekt s názvom „Sprístupnenie historickej kamennej pivnice v obci Fričkovce verejnosti", ktorý bol financovaný z dotácie z rezervy vtedajšej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v celkovej výške 10.000,- €. Jeho súčasťou bolo začistenie vstupnej časti a zastrešenie vstupu do pivnice (ochrana pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi).

Tento objekt je najstaršia stavba v katastri našej obce, ktorá je od decembra 2011 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Celý objekt bude využitý na prezentáciu histórie a novovekých dejín obce Fričkovce. V ďalšom roku sa naša obec plánuje zapojiť do grantového systému Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok a žiadať finančné prostriedky na ďalšiu etapu obnovy tohto objektu.

Práce, ktoré boli plánované v roku 2012 sú momentálne zrealizované, ukončené a pivnica je sprístupnená pre verejnosť od 1. novembra 2012.

Fotogaléria - Obnova  PIVNICE - rok 2012