2012-07-11_08.16.40Začiatkom júla 2012 sa začali v budove materskej školy vo Fričkovciach realizovať práce spojené s odstránením havarijného stavu kotolne a celého kúrenia. V rámci nich prebehla kompletná rekonštrukcia kotolne, všetkých rozvodov a celého vykurovacieho systému v MŠ, ktoré je financované z vybavenej dotácie od Ministerstva financií SR vo výške 10.000,- €. Namiesto dvoch zastaralých kotlov bol inštalovaný nový zavesný kondenzačný kotol, nové rozvody kúrenia a nové radiátory s nastaviteľnými termoventilami. Aj vďaka tejto investícií by sa mala znížiť energetická náročnosť celej budovy MŠ, t.z. zníženie nákladov na vykurovanie a taktiež odstránenie nepriaznivej klímy a plesní v interiéri škôlky.

Fotogaléria - Rekonštrukcia kúrenia v materskej škole – júl 2012