4Obec Fričkovce v júli tohto roka začala s realizáciou projektu s názvom „Obnova archeologického náleziska – Pivnica v k.ú. Fričkovce“, ktorý je financovaný z dotácie od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.700,- €. Jeho súčasťou a cieľom je vykonanie archeologického a archívneho výskumu našej najstaršej historickej stavby, ktorý bude realizovať Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Po jeho ukončení budeme môcť povedať, či sa v celej tejto časti obce nachádza ešte nejaký iný objekt a taktiež budeme vedieť všetky podrobné informácie o histórií a vývoji celého tohto objektu.

     Po jeho ukončení sa začne realizovať projekt s názvom „Sprístupnenie historickej kamennej pivnice v obci Fričkovce verejnosti", ktorý bude financovaný z dotácie z rezervy vtedajšej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v celkovej výške 10.000,- €. Jeho súčasťou bude odvodnenie celého objektu, začistenie vstupnej časti a zastrešenie vstupu do pivnice (ochrana pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi).

     Tento objekt je najstaršia stavba v katastri našej obce, ktorá je od decembra 2011 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Celý objekt bude využitý na prezentáciu histórie a novovekých dejín obce Fričkovce.

     V súvislosti s uvedeným chceme poprosiť všetkých občanov, ktorí majú k dispozícií staré historické fotografie, taktiež staré predmety, náradie, prístroje, ktoré sú charakteristické pre históriu našej obce, aby to nahlásili na OcÚ. Následne má OcÚ záujem tieto predmety umiestniť a prezentovať v interiéri pivnice.

     Predpokladané ukončenie týchto prác je plánované na koniec roka 2012.

Architektonická štúdia zastrešenia vstupnej časti do PIVNICE - rok 2012