P1100145V nedeľu, dňa 20.5.2012 sa v centre obce pred obecným úradom konalo stávanie mája. Celé nedeľné kultúrne popoludnie začalo o 14.00 hod. slávnostným sprievodom po obci, počas ktorého členovia MOMS stávali máje pri niektorých domácnostiach. Do sprievodu, ktorého tempo určovala živá hudobná skupina sa pripojili deti MŠ, žiaci ZŠ a ostatní občania obce. Následne po postavení mája v centre obce sa so začiatkom o 15.00hod. konala v sále KD oslava Dňa matiek.

Fotogaléria – stávanie mája – 20.5.2012