P1090275Dňa 16.2.2012 so začiatkom o 14.00 hod. sa v sále KD vo Fričkovciach konala 1. výročná členská schôdza Základnej organizácie jednoty dôchodcov vo Fričkovciach. Na túto schôdzu boli okrem všetkých jej členov pozvaní aj

predsedníčka okresnej organizácie JDS Mgr. Anna Petričová, veľadôstojný pán duchovný otec Mgr.  Juraj Takáč, starosta obce Fričkovce Ing. Matej Straka, a ostatní členovia organizácií z okolitých obcí. Schôdzu viedla predsedníčka Mária Špirková. V úvode v kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ vo Fričkovciach a neskôr boli priebežne vystúpenia, spevy a scénky v podaní členov našej novovzniknutej organizácie. Na záver starosta obce poprial všetkým seniorom, aby ich táto chuť do práce, elán a humor nikdy neopustili a vyslovil presvedčenie v dobrú vzájomnú spoluprácu s ich organizáciou v budúcom období. V pohostení nechýbali ani tradičné fašiangové šišky, koláče a výborný guľáš. Všetci si zaiste z tohto stretnutia odniesli kopec krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Milí dôchodcovia, všetci Vám držíme palce, aby Vám to dlho vydržalo...

Fotogaléria - 1. výročná schôdza dôchodcov - 16.2.2012