P1080635Na základe programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike sa dňa 28.11.2011 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v budove OcÚ rozdávala potravinová pomoc v podobe 20 kg hladkej múky, 10 kg ryže a 10 kg bezvaječných cestovín na 1 osobu.Táto pomoc bola rozdaná všetkým občanom

našej obce, ktorí splnili podmienky odberu uvedenej pomoci.

Fotogaléria - Rozdávanie potravinovej pomoci - 28.11.2011