P1080605Dňa 23.11.2011 sa o 14.00 hod. v sále KD vo Fričkovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie základnej organizácie jednoty dôchodcov vo Fričkovciach. Táto vznikla na základe iniciatívy niektorých starších občanov, ktorí zmobilizovali svojich rovesníkov k členstvu v uvedenej organizácií. Nemalou mierou sa k založeniu tejto organizácie zaslúžila aj predsedníčka JDS v Bardejove Mgr. Anna Petričová.  V rámci ustanovujúceho zasadnutia na úvod vystúpil starosta obce, predsedníčka JDS Mgr. Anna Petričová a členovia organizácií z Hervartova a zo Šiby. Svojimi piesňami, poéziou a vystúpením povzbudili všetkých prítomných. Pred záverom tohto popoludnia si fričkovskí dôchodcovia medzi sebou zvolili členov výboru a revíznej komisie.

Pevne veríme, že organizácia v našej obci bude aktívna, činná a prospešná nielen pre všetkých jej členov, ale aj pre ostatných občanov našej obce.

Fotogaléria - Dôchodcovia - ustanovujúce zasadnutie - 23.11.2011