dchodcoviaVážení seniori.
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom,až nastáva jeseň života.Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej. Azda by nebolo zlé Mesiac október – mesiac úcty k starším premenovať na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami.

Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej práce. Chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by sme chceli rozdať svojim blízkym, aby sme sa spolu s nimi tešili zo svojich veľkých i malých úspechov.

Každý z Vás je jedinečný so svojimi kladnými i negatívnymi povahovými črtami. Vo väčšine však jasne prevažujú tie lepšie. Rodina bez Vašej prítomnosti a dobrosrdečnosti je ochudobnená, pretože pri terajšom pracovnom vyťažení rodičov sú babka s dedkom nenahraditeľní. Vedia pomôcť, poradiť, potešiť, žiadna povinnosť im nepríde ťažká, pokiaľ im to sily a zdravie dovolia.

V určitom zmysle starí rodičia sú v rodine nejakými rozprávkovými bytosťami, ktorí obrusujú hrany ostrých reakcií, tlmia bolesti a pridajú ešte niečo navyše k všeobecnej radosti. Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami a snažme sa im vrátiť aspoň nepatrnú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou dávajú nám celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť.

V mene svojom, taktiež v mene OcÚ vo Fričkovciach a istotne aj v mene ostatných občanov obce Vám všetkým želám hojného zdravia, šťastia a božieho požehnania. Prajem si, aby ste boli ešte dlhé roky medzi nami a mohli ste tuna vo Fričkovciach v kruhu svojich najbližších prežiť pokojnú a slnečnú jeseň Vášho života.

                                                                                                           Ing. Matej STRAKA
                                                                                                               starosta obce


Fotogaléria - posedenie pre dôchodcov - 22.10.2011