P1080416Dňa 22.10.2011 obecný úrad a obecné zastupiteľstvo vo Fričkovciach usporiadalo v súvislosti s mesiacom október - mesiacom úcty k starším „Posedenie pre dôchodcov“. Toto podujatie  začalo o 16. hodine svätou omšou za všetkých dôchodcov v kostole Ružencovej Panny Márie. Po nej sa o 17. hodine všetci seniori zišli v sále kultúrneho domu.

Starosta obce v úvode všetkých srdečne privítal slávnostným príhovorom a  prípitkom. Pozvanie prijali aj veľadôstojný pán Mgr. Juraj Takáč, správca našej farnosti a Mgr. Anna Petričová, predsedníčka okresnej rady jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove. Všetci účastníci  boli obdarovaní upomienkovými predmetmi, ktoré im odovzdali poslanci OZ. K spestreniu  tohto posedenia prispeli aj členovia Miestneho odboru matice slovenskej Fričkovce, ktorí svojim folklórnym vystúpením potešili a obohatili srdcia všetkých našich seniorov. Po večeri sa k dôchodcom prihovorila Mgr. Petričová, ktorá ich poinformovala o činnosti JDS a o aktivitách, ktoré  prispievajú k plnohodnotnejšiemu prežívaniu občanov v dôchodkom veku. Potom už vyhrávala hudobná skupina MODUL a tí, ktorým to zdravie dovolilo si aj zatancovali alebo zaspievali pesničky z ich mladosti. Veselá atmosféra a dobrá nálada trvala až do neskorých večerných hodín.

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo nezabudli ani na tých občanov, ktorým už zdravie nedovolilo osobne sa zúčastniť tohto podujatia. Pre týchto dôchodcov boli pripravené balíčky, ktoré im starosta obce odovzdal pri osobnej návšteve.

Fotogaléria - posedenie pre dôchodcov - 22.10.2011