pesOcÚ vo Fričkovciach na základe sťažností viacerých občanov obce vyzýva a upozorňuje všetkých držiteľov psov na voľné pobehovanie a túlanie sa psov po obci. Každý držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemal voľný prístup na verejných priestranstvách v obci. Každé takéto konanie

je považované za porušenie verejného poriadku v obci, za ktoré bude obec voči majiteľovi psa viesť priestupkové konanie. Taktiež oznamujeme občanom, ktorí porušujú tento zákaz, že títo budú nahlásení obvodnému riaditeľstvu policajného zboru v Raslaviciach.