P1070132V nedeľu, dňa 8. mája 2011 sa konali oslavy sviatku sv. Floriána na Čergove, ktoré už každoročne organizujú dobrovoľní a profesionálni hasiči okresov Bardejov a Prešov, DHZ a obec Fričkovce. V programe so začiatkom o 13. hod. bolo kladenie kytice kvetov, pieseň k sv. Floriánovi, privítací príhovor starostu obce, úcta k matkám,

liturgická pobožnosť, zápisy v pamätnej knihe, kultúrny program, ukážky hasičskej techniky, športové a hasičské súťaže a pod.

Za pekného počasia sa tentoraz na Čergove opäť zišlo prekvapivé množstvo návštevníkov a hostí.

Svätý Florián, ochraňuj nás od všetkého zlého.

Fotogaléria osláv sv. Floriána na Čergove