P1070029V nedeľu, dňa 1.5.2011 sa v centre obce pred obecným úradom konalo stávanie mája. Celé nedeľné popoludnie odštartovalo o 13. hod. slávnostným sprievodom po obci, počas ktorého členovia MOMS stávali máje pri niektorých domácnostiach a následne o 14. hod.  po postavení mája v centre obce sa z dôvodu nepriaznivého počasia program presunul do sály KD,

kde vystúpili deti Materskej školy, žiaci Základnej školy a naši matičiari. Na záver pre účastníkov tejto akcie bolo zo strany OcÚ pripravené malé občerstvenie.

Fotogaléria stavania mája