kvetyMilé mamičky, Vážené staré mamy. Zaiste nie je náhoda, že taký významný deň, akým je deň matiek je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný vyvoláva, zdôrazňuje  mýtus lásky.

Mama – aké jednoduché, ale najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Slovo, ktoré bolo už toľkokrát ospievané v poézii alebo piesňach či zhmotnené v umení v podobe plastík alebo malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí v našich mysliach tá naša mama.

Bola  to naša mama, ktorá  sledovala prvé  krôčiky  a vedela dať slovám najkrajšiu podobu.  Matka je jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí keď zablúdi, jediná ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje, keď všetci nenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá a často unavená.

Aj keď dnešná uponáhľaná doba akoby ukrajovala z materinskej lásky, dbajte o to, aby ste mali srdcia pre vaše deti vždy otvorené. Netreba veľa slov o tom, za čo všetko vám deti vďačia. Nevedia to vyjadriť slovami, takisto ako sme to my nevedeli povedať svojim rodičom. No až raz vyrastú, stanú sa z nich muži a ženy  a založia si svoje rodiny, určite za vami prídu a povedia: „Ďakujem ti mama za dar života, za lásku, ktorou si ma zahŕňala, za starostlivosť a opateru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.  Ďakujem ti za všetko, mami, za prebdené noci pri mojej postieľke, za vyplakané a utrápené oči, keď si mala strach z mojej horúčky, za prvé slová, ktoré si mi vkladala do úst.“

Pri príležitosti vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal vám predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

                                                                                                                        Ing. Matej Straka
                                                                                                                           starosta obce