P1070093-20-535-400-80Dňa 5. mája sa v Základnej škole a dňa 6. mája 2011 sa v Materskej škole konali oslavy dňa matiek. V obidvoch prípadoch sme mali možnosť vidieť nádherné vystúpenia našich žiakov a detí s programom pripraveným špeciálne pre všetky mamičky.

Na záver pestrých programov boli všetky matky, učiteľky a zamestnankyne zo strany OcÚ pohostení a taktiež obdarovaní krásnou kvetinou.

Fotogaléria dňa matiek 2011