127-Liga-proti-rakovine-logoLiga proti rakovine – klub venuša Bardejov vyslovuje poďakovanie všetkým občanom obce Fričkovce, ktorí dňa 15. apríla 2011 prispeli do celonárodnej zbierky „DEŇ NARCISOV“. V našej obci sa podarilo pre tento účel vyzbierať 132,84 Eur.