LOGONa základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR sa voľby do orgánov samosprávy obcí budú konať dňa 15. novembra 2014. Volebná miestnosť vo volebnom obvode pre celú obec Fričkovce je v zasadačke OcÚ, č. dv. 9 a bude otvorená v uvedený deň od 7.00 do 20.00 hod.

 

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

 

Oznámenie rozsahu výkonu starostu obce pre volebné obdobie 2014 - 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov obce

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva

Informácia pre voliča

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB